In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Делатност

Штампа

Одлуком о измени и допуни одлуке о оснивању бр.06-13/98-01 од 12.06.1998.године и Решењем Привредног суда од 23.09.1998.године дошло је до припајања ЈКП „Комуналацу“, ДП „Агросервис“ је дат на управљање и коришћење ЈКП „Комуналцу“.

Тако је ЈКП „Комуналац“ код Привредног суда Лесковац решењем бр.375/99 од 18.10.1999.године регистрован за обављење следећих делатности:

90 000 - изношење, депоновање, чишћење, прерада отпадака у Лесковцу, 
чишћење и одвоз смећа са улица и тротоара
74 700 - димничарске услуге у Лесковцу
- одржавање и чишћење јавног WЦ-а у Лесковцу
- хватање, тамањење паса, мачака луталица и уклањање лешева 
угинулих животиња
50 200 - одржавање и оправка моторних возила
50 300 - продаја делова и прибора за моторно возило
60 250 - превоз робе у друмском саобраћају
51 420 - трговина на велико одећом и обућом
51 430 - трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
51 520 - трговина на велико металима и металним рудама
51 530 - трговина на велико дрветом и грађевинским материјалима
51 540 - трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом
за централно грејање
51 550 - трговина на велико хемијским производима
52 410 - трговина на мало текстилом
52 450 - трговина на мало одећом
- трговина на мало апаратима за домаћинство, радио и ТВ уређајима
52 480 - остала трговина на мало у специјалним продавницама
93 030 - погребне и пратеће активности
01 412 - уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина

Прикупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада је била основна делатност ЈКП „Комуналац“ Лесковац до 30.09.2007.године, а на основу Уговора о обављању комуналне делатности као и извођењу радова на изградњи Рециклажног центра Лесковац бр.2474/06 од 22.08.2006.године, Анекса уговора бр.352-2/07 од 27.09.2007.године, Протокола од 22.08.2006.године, Одлуке СО Лесковац бр.06-26/06-01 од 28.07.2006.године, када су ови послови поверени „П.W.W“ Д.О.О. Лесковац.

Одлуком СО Лесковац бр.06-17/10-01 од 25.03.2010.године престало је са радом ЈКП „Вучје“ из Вучја тако да сви послови из надлежности ЈКП „Вучја“ из Вучја поверени су Комуналцу до избора најповољнијег понуђача.

Ради обављања поверене делатности и подизања своје ефикасности на виши ниво извршена је следећа организација послова у предузећу:

- Сектор општих, правних и кадровских послова
- Финансијско-рачуноводствени сектор,
- Комерцијално-наплатни сектор (Наплатна служба)
- Технички сектор (Служба јавне хигијене, Димничарска служба, Погребна служба
Служба зеленила, Служба одржавања и сервисирања возила,
Зоохигијенска служба и Служба одржавања и уређења јавних,
зелених и гробних површина и вршења димничарских и пијачниуслуга у Вучју).

 

 

Контакт

Адреса

Јужноморавских бригада 100

16000 Лесковац

Контакт телефон

016/243-240 и 016/ 255-913

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Град Лесковац

Facebook ЈКП Комуналац

Време у Лесковцу