Dokumenti JKP"Komunalac"

Штампа

 

    2020. godina

 

Plan i program za 2020

Позив за подношење понуда

Plan korišćenja subvencija iz budžeta za 2020

Позив за подношење понуда
Plan javnih nabavki za 2020

Позив за подношење понуда

 

 

     2019. godina

 

Plan i program za 2019

Позив за подношење понуда

Plan korišćenja subvencija iz budžeta za 2019

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja -  I kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - I kvartal

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja -  II kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - II kvartal

Позив за подношење понуда

 

 

     2018. godina

 

Investicije i javne nabavke u 2018

Позив за подношење понуда

Izvestaj o radu i finansijskom poslovanju za 2018

Позив за подношење понуда

Plan i program poslovanja za 2018

Позив за подношење понуда

Plan korišćenja subvencija iz budžeta za 2018

Позив за подношење понуда

Plan korišćenja subvencija iz budžeta za 2018 - Izmena

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja -  I kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - I kvartal

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja -  II kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - II kvartal

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja -  III kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - III kvartal

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja - IV kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - IV kvartal

Позив за подношење понуда

 

 

     2017. godina

 

Izmena plana poslovanja za 2017

Позив за подношење понуда

Izmene i dopune Plana i programa za 2017

Позив за подношење понуда

Izvestaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017

Позив за подношење понуда

Plan i program 2017 - Izmena

Позив за подношење понуда

Plan i program 2017

Позив за подношење понуда

Plan korišćenja subvencija iz budžeta za 2017

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja -  I kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - I kvartal

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja -  II kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - II kvartal

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja -  III kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - III kvartal

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i realizaciji programa poslovanja - IV kvartal

Позив за подношење понуда

Obrazac 12 - IV kvartal

Позив за подношење понуда

 

 

     2016. godina i ranije

 

Etički kodeks IR - JKP Komunalac

 
Позив за подношење понуда

Povelja IR - JKP Komunalac

Позив за подношење понуда

Izveštaj о realizaciji Programa razvoja 2015-2020 za 2016.

Позив за подношење понуда

Odluka o usvajanju izveštaja  o realizaciji Program razvoja za 2016.

Позив за подношење понуда
Plan i program za 2017.godinu

Позив за подношење понуда

Program poslovanja preduzeća za 2016.godinu

Позив за подношење понуда

Program poslovanja preduzeća za 2015.godinu

Позив за подношење понуда

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2015. godinu

Позив за подношење понуда