Usluge

Штампа

 

MAPA POSLOVNIH PROCESA

Pravilnikom o razvoju sistema finansijskog upravljanja, internim kontrolama i interni kontrolnim postupcima u organima JKP „Komunalac“ Leskovac, koji je doneo direktor preduzeća uređena su pitanja, propisan način i regulisana implementacija i funkcionisanje sistema interne kontrole kao sredstva za obezbeđenje efikasnosti i efektivnosti funkcija i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi i misija organa JKP „Komunalac“ Leskovac.

Popis procesa i izrada mape (knjige) poslovnih procesa obezbeđuje jedinstvenost odvijanja poslovnih procesa, utvrđivanje aktivnosti koje se sprovode, odgovornost za sprovođenje aktivnosti i rok u kome bi trebalo da budu sprovedene, kao i pregled kontrola koje su utvrđene u pojedinom procesu, a koje obezbeđuju ostvarenje ciljeva samog procesa.

Cilj je mapiranje svih procesa u organima što će rezultirati davanjem celovite slike o načinu na koji organizacija ostvaruje svoje poslovne ciljeve. Mapiranjem procesa dobija se celovit opis organa JKP „Komunalac“ Leskovac i njenog delovanja, uočava se da li postoje nedostaci s obzirom na definiciju procesa, i sagledava međusobna povezanost između procesa i prilike za moguća poboljšanja rada organa.

Sastavni delovi Mape poslovnih procesa su: Naziv procesa, šifra procesa, korisnik procesa, vlasnik procesa, odgovorno lice, cilj procesa, glavni rizici, kratki opis procesa, veze s drugim  procesima t.j. procedurama, resursi potrebni za realizaciju procesa, šifre i nazivi procedura.

Kroz organizacionu šemu Preduzeća obavljaju se poslovi i obaveze u JKP „Komunalac“ Leskovac.

DIREKTOR PREDUZEĆA

SEKTOR OPŠTIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

FINANSIJSKI SEKTOR

  • Služba računovodstva
  • Komercijalno naplatna služba

TEHNIČKI SEKTOR

  • Služba javne higijene i dimničara
  • Pogrebna služba
  • Služba zelenila
  • Održavanje i servisiranje vozila i horizontalna signalizacija
  • Zoohigijenska služba
  • Služba održavanja i uređenja javnih, zelenih i grobnih površina i vršenje dimničarskih i pijačnih usluga u Vučju
 

Kontakt

Adresa

Ulica Kralja Petra Prvog 26A

16000 Leskovac

Kontakt telefon

016/243-240 и 016/ 255-913

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Vreme u Leskovcu

             

 

Facebook JKP Komunalac

 

Grad Leskovac