Dimničarska služba

Штампа

 

Zakon o komunalnim delatnostima pod komunalnim delatnostima podrazumeva pružanje komunalnih usluga za ostvarivanje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinicalokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđivanje odgovarajućeg kvaliteta, obima,dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem. Na treritoriji Grada Leskovca ove delatnosti obavlja JKP "Komunalac" Leskovac.

Pod dimničarskim uslugama podrazumeva čišćenje i kontrolu dimovodnih i ložnih objekata i uređaja i ventilacionih kanalai uređaja, vađenje i spaljivanje čađi u dimovodnim objektima, pregled novoizgrađenih idograđenih dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i merenje emisije dimnih gasova iutvrđivanje stepena korisnosti ložišnog uređaja, osim u slučajevima kada navedene poslove obavljaju pravna lica ili preduzetnici ovlašćeni u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast cevovodnog transporta gasovitih i tečnihugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika,kao i zakonom kojim je uređena oblast efikasnog korišćenja energije.

Pozitivni efekti pruženih dimničarskih usluga direktno se odražavaju na:  zaštitu zdravlja ljudi, zaštitu materijalnih dobara, zaštitu životne sredine, energetsku efikasnot izaštitu od požara.

Kontakt

Adresa

Ulica Kralja Petra Prvog 26A

16000 Leskovac

Kontakt telefon

016/243-240 и 016/ 255-913

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Vreme u Leskovcu

             

 

Grad Leskovac