Уклоњена депонија у Винарцу

Градска управа за заштиту животне средине у сарадњи са јавно-комуналним предузећима „Водовод“ и „Комуналац“, Пор Вернер и Вебером и комуналном полицијом отклонила је дивљу депонију у Винарцу.Ово нелегално одлагалиште отпада претило је да загади реку Јабланицу, али и обрадиве површине које су се налазиле у његовој близини. Према речима Братислава Пешића, директора Пољопривредне саветодавне и стручне службе Лесковац, уколико се све буде одвијала по плану ова служба заједно са Градском управом за заштиту животне средине требало би да обави пошумљавање површине са које је уклоњена дивља депонија.У питању је 93-ћа по реду локација, односно 70-та депонија од почетка организовања акције. Чишћењу депоније у Винарцу присуствовао је и градоначелник Лесковца Горан Цветановић .