OGLAS za lokal u Vučju

Штампа

ЈКП „Комуналац“ Лесковац расписује

ОГЛАС

за давање у закуп пословног простора прикупљањем писмених понуда

 

      Предмет закупа је пословни простор у Вучју у улици Косте Стаменковића б.б. површине 14,50м2 на одређено време од 3 године. Почетна цена износи 156 динара по м2 и у цену није урачунат ПДВ. Локал се издаје у закуп у виђеном стању. Извођење радова на адаптацији објекта може се одобрити без права на надокнаду и без признавања трошкова улагања. Избор најповољнијег понуђача извршиће се у поступку прикупљања писмених понуда.

    Плаћање закупнине вршиће се у динарима најкасније до 5-тог у месецу за текући месец а ближи услови закупа биће дефинисани Уговором који ће са најповољнијем понуђачем бити закључен у року од 5 дана од дана отварања понуде.

     Право да учествују у поступку давања у закуп пословног простора из тачке 1 овог огласа имају сва физичка лица, правна лица и предузетници.

Понуде заинтересованих лица морају садржати:

     - за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу, број личне карте и број телефона

     - за предузетнике:име и презиме, ЈМБГ, адресу, назив радње и матични број

   - за правна лица: назив, седиште и копија решења уписа правног лица код надлежног органа, писмено овлашћење које заступа подносиоца понуде и износ закупнине који се нуди.

      Писмене понуде за узимања у закуп пословног простора подносе се комисији за спровођење поступка у року од 8 дана од дана објављивања у дневном листу а отварање и прикупљање писмених понуда извршиће се у згради ЈКП „Комуналац“ Лесковац у улици Краља Петра Првог 26А дана 17.11.2020.године у 12 часова.

      Понуде се достављају препорученом поштом или непосредно у Управној згради ЈКП „Комуналац“ Лесковац у улици Краља Петра Првог 26А, 16000 Лесковац у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПООСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВУЧЈУ У УЛИЦИ КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА Б.Б. ПОВРШИНЕ 14,50м2“ - Не отварати на напред наведеној адреси.

    Неблаговремене понуде т.ј. оне које накнадно стигну након рока, из предходног става овог огласа, неће се разматрати и биће враћене неотворене понуђачу.

     Такође се неће разматрати понуде достављене у отвореној коверти као ни оне које не садрже сву прописану документацију.

     Сва заинтересована лица могу извршити обилазак пословног простора који се нуди у закуп а након договора о термину са лицем за контакт - Радуловић Славицом на телефон: 069/85 91 080 сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Kontakt

Adresa

Ulica Kralja Petra Prvog 26A

16000 Leskovac

Kontakt telefon

016/243-240 и 016/ 255-913

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Vreme u Leskovcu

             

 

Facebook JKP Komunalac

 

Grad Leskovac